Mock-up

งาน Mock-up

บริการทำหุ่นปั้นจำลอง เสมือนจริง ตามแบบที่คุณต้องการ สำหรับจัดแสดงในงานอีเว้นท์ หรือวางหน้ารานค้าของคุณ เพื่อสร้างการจดจำ และสร้างเอกลักษณ์ประกอบแบรนด์สินค้าของคุณ

 

Mock up

 

ภาพผลงาน Mock up